empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Servei de neteja criogènica. Neteja amb gel sec

Sistemes d'avantguarda

Ben-Net/Grup BN presenta una alternativa revolucionària respecte als tradicionals mètodes de neteja industrial per a la renovació i/o manteniment de maquinària, equips i components.

Mètode de "bufat de gel sec"

El mètode "bufat de gel sec" que també s'anomena neteja criogènica, utilitza com a principi fonamental micropellets de gel formats per diòxid de carboni sòlid que amb l'ajuda d'aire comprimit es projecten sobre la superfície a netejar produint un xoc tèrmic que microfactura l'estructura del residu i el desplaça fora del substrat. Amb aquest tipus de neteja es pretén oferir una solució d'aplicació fàcil, segura i ràpida sense perjudicar el medi ambient.

Eliminació dels costos de neteja de residus secundaris originats en aplicar el servei:

Amb els mètodes tradicionals de neteja com l'aplicació amb hidronetejadora d'aigua a pressió, la utilització de dissolvents i/o substàncies tòxiques, o el sorrejat amb aire comprimit, es generen una sèrie de residus secundaris resultants de la utilització de productes en l'aplicació del servei. Amb la neteja criogènica s'elimina aquest problema ja que el gel sec projectat passa d'estat sòlid a gas en l'instant en què aquest entra en contacte amb la superfície, i només genera el residu que estava impregnat en el substrat.

Aplicació ràpida, fàcil i sense necessitats de preparació de la zona a tractar

Les característiques de l'aplicació d'aquest servei fan que s'eliminin totes les tasques d'acondicionament del voltant de les zones a tractar. A la vegada es treballa a gran velocitat i, en la majoria de casos, el temps que es triga aplicant el servei és molt inferior a l'invertit a les neteges tradicionals; si a més a més sumem la possibilitat de netejar màquines o parts d'aquestes in situ, sense necessitat de desmuntar-les, podem assegurar que amb l'aplicació del bufat de gel sec aconseguim un valor afegit a la neteja, ja que es redueixen dràsticament les parades de producció i les conseqüències econòmiques que aquestes originen.

Accessibilitat a zones complicades

Gràcies a l'ampli ventall d'accessoris de què disposem garantim una versatilitat i eficiència en l'aplicació del servei, en aquells llocs on a priori l'accés sigui dificultós. La pistola de bufat està ergonòmicament dissenyada a fi d'adaptar-se a qualsevol tasca que es plantegi.

Eliminació de l'erosió de les superfícies

El baix nivell de duresa dels micropellets projectats fa que amb l'aplicació d'aquest sistema es preservi íntegrament la superfície tractada i que no s'hagin de substituir o reparar les zones netejades, a causa de l'erosió.

No només netegem sinó que higienitzem

En el moment de l'impacte el gel sec es troba a una temperatura de -80 ºC; és per aquest motiu que amb l'aplicació d'aquest servei no solament estem netejant sinó que higienitzem, en gran mesura, les zones tractades. Aquesta característica fa que sigui el mètode especialment indicat per a la indústria alimentària, química i farmacèutica.

Relació de centres on aplicar el servei

 • Indústria aeroespacial
 • Automoció
 • Empreses constructores
 • Empreses alimentàries
 • Foneries o del metall
 • Farmacèutiques
 • Industrial plàstica
 • Indústria d'arts gràfiques i impressió
 • Manufacturadors del cautxú o goma
 • Indústries de recuperació
 • Indústria de la fustaSol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa