empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Servei de Neteja a centres comercials, grans superfícies i supermercats

Màxima higiene i pulcritud

El nostre principal objectiu quan ens encarreguem de la neteja d’una gran superfície comercial és garantir al nostre client la màxima higiene i pulcritud.

Això només s’aconsegueix a través d’una gran atenció en la formació de professionals i l’ús de la tecnologia més indicada per a la neteja de grans superfícies.

Qui som

Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteges amb cobertura a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, i que centra la seva activitat en la neteja de manteniment, neteja tècnica especialitzada, manteniment integral i serveis auxiliars.

Actualment formen el grup unes 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Elevat grau de compromís

Conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d’un gran centre comercial, el nostre servei tècnic es preocupa de proveir i tenir constantment actualitzada la maquinària, els utensilis i els productes adequats.

Característiques del nostre servei

  • Es programen els treballs en els horaris que causen una menor interferència possible.
  • S’adeqüen plans de treballs específics per al manteniment de passadissos i zones de pas.
  • S’incorporen periòdicament serveis de neteja d’escales mecàniques.
  • Es doten els centres de maquinària de conductor assegut per fregar els paviments.
  • S’inclouen màquines rotatives dobles o abrillantadores gegants amb capacitat de cristal·litzar i/o abrillantar grans extensions de superfícies.
  • Es fixa una formació contínua per al personal a fi d’aconseguir el major grau de professionalitat i especialització.
  • Es designa la figura de Responsable de centre, perquè actuï com a fil interlocutor entre l’equip de neteja, l’empresa i el centre comercial.

Aquests punts i molts d’altres que depenen de les pròpies característiques de cada centre són peces molt importants per garantir l’èxit de la neteja d’un centre comercial.

Aconseguim resultats òptims amb el menor cost possible.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa