empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Recuperació de terres per diamantatge

A cada necessitat el seu servei

No volem ser una simple empresa proveïdora de neteja, sinó la seva millor empresa col·laboradora especialitzada en neteges tècniques, i oferir-li solucions per a cada necessitat.

Recuperació de paviments

A Ben-Net/Grup BN també prestem el servei de recuperació dels paviments per diamantatge.

Un terra desgastat presenta una sèrie de ratllades i petits forats, moltes vegades imperceptibles a la vista, que originen un aspecte vell i desgastat del paviment.

Mètodes possibles

Per eliminar aquestes imperfeccions i retornar a l'aspecte original podríem actuar amb un lleuger poliment de la superfície, utilitzant les pedres més fines.

Ara bé, no és estrictament necessari utilitzar una polidora per realitzar aquesta funció, ja que podem recórrer a la tècnica del diamantat, on utilitzarem una màquina rotativa normal més manejable i lleugera que la polidora, i amb l'avantatge principal que no generarem residus no saludables.

El mètode del diamantat

El diamantat consisteix en un microrebaixat que serveix per eliminar petits desperfectes i desnivells, produïts pel desgast, productes massa forts o petits moviments de terres...

Procedirem a realitzar un diamantat quan el paviment hagi arribat a un grau de deteriorament tal que el cristal.litzat no respon, o obtenim un reflex pobre, l'aspecte no és agradable o la neteja es fa cada cop més difícil.

Després d'un diamantatge la superfície queda totalment llisa, i els raigs de la llum es tornen a reflectir cap a una mateixa direcció.

Plans de treball complets

És aconsellable realitzar un diamantat en aquells paviments que han sofert un desgast considerable amb el pas de la gent.

Així doncs, els nostres plans de treball incorporen aquest servei per a llocs de pas de grans superfícies o patis de clients d'entitats bancàries.

Contracti a Ben-Net i despreocupi's de la neteja

Contracti serveis a Ben-Net/Grup BN i despreocupi's totalment de tots els temes relacionats amb la neteja. Nosaltres ja ens n'encarregarem per vostè.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa