empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja química

La divisió de neteja tècnica de Ben-Net/Grupo BN utilitza mètodes de neteja mecànica per a dur a terme les seves intervencions. Es tracta de mètode en els quals per eficiència o per impossibilitat d’accés, el procés què permetrà el sanejament de la superfície serà un agent químic què reaccionarà amb la superfície a sanejar.

S’utilitzen neteges químiques per a sanejar:

  • Interior de conductes
  • Interior de cubes o dipòsits
  • Circuits hidràulics
  • Circuits de refrigeració
  • Intercanviadors
  • Calderes de producció de vapor

Els mètodes de neteja química utilitzats poden ser els següents:

  • Desengreixat
  • Desincrustat
  • Passivat
  • Flushing

Desengreixat

Eliminació de greixos i compostos oliosos dels equips. Es realitza amb una barreja de desengreixant BIODEGRADABLES mitjançant la recirculació dels mateixos en un circuit tancat.

Desincrustat

És l’eliminació d’incrustació de sals d’aigua dipositades en les parets dels equips. Això es du a terme mitjançant la recirculació d’una barreja d’àcid, inhibidors de corrosió i generació d’àcids “in situ” en un circuit tancat.

Passivat

És la formació d’una pel•lícula relativament inerta, sobre la superfície metàl•lica, què l’emmascara en contra de l’acció d’agents externs, prevenint l’oxidació del material. Aquest procés es du a terme mitjançant recirculació de productes (segons el metall en qüestió) en circuit tancat.

Flushing

És un tipus de neteja PRE-OPERACIONAL per a circuits hidràulics. Consisteix en la recirculació del fluït hidràulic pel circuit a una velocitat molt superior a la del seu treball habitual, per aconseguir desplaçar i eliminar la contaminació per partícules en l’oli.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa