empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja d'intercanviadors

Els intercanviadors de carcassa són elements que formen part d’instal·lacions de transport d’energia tèrmica i serveixen per a transferir l’energia d’un mitjà a un altre. Per això es condueix un fluït a temperatura, per un circuit a pressió maximitzant la superfície de contacte entre la part exterior d’aquest circuit i el fluït què rebrà la transferència.

Quan es produeixen incrustacions als circuits dels intercanviadors es fa molt notable la caiguda de pressió i la reducció de transferència de calor. Per aquest motiu tot intercanviador on passi això ha de ser netejat periòdicament.

Procès de neteja

Ben-Net/Grupo BN utilitza mitjans mecànics i químics per a la neteja interior i exterior del circuit de d’intercanviador:

  • Apertura de la tapa de d’intercanviador per accedir a les entrades i sortides del circuit
  • La neteja interior del circuit es pot fer
    • Mitjançant varetes amb filtres d’aigua a alta pressió què seran introduïdes en el circuit
    • Immersió del circuit en bany de sosa càustica (decapat químic)
    • Neteja química mitjançant recirculació de desincrustant en circuit tancat
  • La neteja exterior es realitza mecànicament mitjançant aigua a pressió

A mesura que es fa la neteja s’inspecciona l’equip per tal de diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials què es detallaran en un informe técnic de la intervenció per a coneixement del client i del seu departament d’enginyeria o manteniment.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa