empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja de vidres en alçària

Seguretat i bon servei

No assumeixi riscs innecessaris. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals aconsella dins del sector de la neteja no realitzar neteja de vidres amb escala a una alçada d'actuació superior a 3,5 metres d'alçada sense estar subjectat a un punt ferm suficient i necessari per evitar accidents de caiguda a diferents nivells.

A Ben-Net/Grup BN treballem amb seguretat, i posem a disposició de tot el nostre personal treballador els elements necessaris i els equips de protecció individual (EPI's) que existeixen per netejar vidres en alçada i evitar possibles accidents laborals. El client pot estar tranquil amb l'empresa que ha subcontractat.

A cada necessitat el seu mètode

El servei de neteja de vidres alts, el podem realitzar de diverses maneres:

  • Mitjançant mullador i llavi amb braç telescòpic allargable.
  • Amb la dotació d'arnesos de seguretat ancorats a punts ferms i/o argolles de subjecció.
  • Mitjançant camió grua (propi).
  • Amb mitjans elevadors específics com braços articulats autopropulsats, tisores mecàniques, elevadors de petites dimensions i de poc pes per a murs i cortines interiors.
  • Neteja mitjançant personal escalador professional (cordes, cancams i arnesos inclosos en el servei).
  • Neteja de vidres mitjançant pèrtigues telescòpiques i aigua desmineralitzada.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa