empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja de cabines de pintura

Les cabines de pintura poden ser simples o bé formar part d’una instal·lació de pintura. El funcionament bàsic és molt semblant en tots els casos i els problemes associats també ho són. Quan les superfícies interiors de la cabina estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes poden arribar a adherir-se a la peça, causant defectes en la mateixa.

Ben-Net/Grupo BN intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferides. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Canvi de reixes (per a decapar)
  • Neteja d’estructures
  • Neteja de carril central i zona de rodes carros
  • Neteja de rampes i canal cortines d’aigua cabines
  • Neteja de vidres
  • Canvi de fundes dels robots o boques de pistola
  • Aplicar vaselina als braços i canells de robot
  • Canvi de filtres
  • Aplicar/Retirar pintura pelable de les cabines

Per finalitzar la intervenció, sempre amb el vist-i-plau del client, es dur a terme una prova de funcionament de la cabina de cara comprovar l’eliminació de les incidències.

Informe tècnic del tractament realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció Ben-Net/Grupo BN realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analitzarà les hipotètiques incidències detectades.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa