empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Neteja al sector de l'automoció (cabines de pintura)

Sistema de treball

El nostre sistema de treball es basa en:

Aplicació de protecció de greix o un producte alternatiu a partir de sistemes de bomba de pressió airless estalviant, conseqüentment, l'alt consum de greix i disminuint la inversió en coagulants, ja que es redueix substancialment la quantitat de greix que va cap a la bassa de floculació, a la vegada que s'estalvia en la retirada de les restes que es dipositen a la part superior de la bassa de floculació.

Mètode de neteja altament qualificat

La neteja de les cabines de pintura és un dels segments dins del sector de l'automoció amb un nivell d'exigència més alts.

Ben-Net/Grup BN disposa de mètodes de treball altament qualificats i estructurats, específics per a la neteja de cabines de pintura i de les seves línies de producció.

Aplicació de protecció a les parets de les cabines de pintura mitjançant gels especials, que estalvien l'ús de dissolvents.

Canvi d'algunes de les eines de treball per a l'obtenció d'una major productivitat.
Control minuciós de l'espessor de la pintura acumulada a les cadenes i ganxos perquè en la seva posterior decapació es generi una menor quantitat de fums i contaminació.

El mètode de millora consisteix en analitzar la situació actual de les dependències i dels procediments utilitzats, per així poder aportar les possibles millores a efectuar.

Aquestes s'implanten, i es comproven si són globalment beneficioses, analitzant-les de molt a prop durant el transcurs de la seva implantació. A la vegada, s'atenen tots els suggeriments de millora per part del personal tècnic operari que realitza els treballs.Sol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa