empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Manteniment i neteja d'instal·lacions de pintura

Mes de 15 anys d'experiència

La divisió de neteges tècniques de Ben-Net/Grupo BN compta amb més de 15 anys d’experiència en el manteniment preventiu de neteges de les instal·lacions de pintura industrial.

Manteniment preventiu per reduir peces rebutjades

L'objectiu del manteniment preventiu de neteja en aquest tipus d’ instal·lacions està enfocat a l’increment de la fiabilitat de la instal·lació i a la reducció del número de peces rebutjades (scratch) per defectes de pintat.

Les instal·lacions de pintura sovint són projectes a mida que inclouen una sèrie de components coordinats entre sí. Entre els mateixos podem trobar:

Components de l'instal·lació

  • Túnels de pre-tractament, rentat i desgreixatge
  • Cabines de pintura
  • Sistemes de tractament d'aigua (ósmosis, desionizació, etc.)
  • Sistemes de recirculació d'aigua tractada
  • Sistemes d’aportació, filtratge i extracció d’aire (espais pressuritzats)
  • Forns de secat i polimeritzat
  • Línies transportadores

Deshabilitem, bloquegem i desmuntem

En aquestes instal·lacions la nostra intervenció de manteniment comença per la des habilitació i bloqueig de maniobra de tots els components de la mateixa. D’aquesta manera podem dur a terme els treballs de desmuntatge d’elements mòbils i l’accés per a la neteja i inspecció de cavitats interiors dels diferents components. És en aquests llocs on es localitzen els punts crítics per al bon funcionament de la instal·lació.

Neteja superficial de les zones accessibles

Posteriorment s’actua duent a terme la neteja superficial exterior de les zones accessibles, la substitució d’elements de protecció (fundes, films o pel·lícules de pintura pelable) i, finalment, l’aplicació d’elements de protecció o lubricació.

Neteja i decapat dels útils de pintura

Com una part de la intervenció, també podem oferir la gestió i decapat dels útils de pintura. Aquests útils són les estructures extraïbles que es fixen a la línia de transport i sobre els que es suporten les peces que han de ser pintades. Per a això disposem d’una instal·lació pròpia on duem a terme el decapat d’útils de pintura.

El nostre servei es pot coordinar amb el departament de producció del client per a dur a terme l’extracció, transport a les nostres instal·lacions, decapat i re col·locació d’aquests útils. Per finalitzar la intervenció, sempre amb l’aprovació del client, duem a terme una prova de funcionament de la instal•lació per avaluar el comportament dels circuits d’aire, aigua i les línies de transport.

Diagnòstic i informe tècnic de deficiències

A mesura què anem fent la neteja s’inspeccionen les zones d’accés restringit per tal de diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials què es detallaran en un informe tècnic de la intervenció, per a coneixement del client i de llur departament d’enginyeria o manteniment.

Vinculem el cost de manteniment a objectius del client

A Ben-Net/Grupo BN considerem de suma importància què el client posi en valor el nostres serveis, és per això que el nostre compromís és el de vincular el cost del nostre manteniment a la consecució d’objectius què beneficiïn al client en forma de reducció de rebuig o increment de les hores de disponibilitat de la instal·lació.

Sectors relacionatsSol·liciti pressupost

Ompleni el formulari i sol·liciti pressupost:

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa