empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Per què escollir-nos?

Despreocupi's

Permetem que els nostres clients concentrin totes les seves forces a l'objectiu principal de la seva activitat i que, per tant, puguin aconseguir un nivell de despreocupació que derivi en avantatges operatives i econòmiques per els seus negocis.

Un ampli ventall de serveis

Les possibilitats que ofereix per els nostres clients, l'ampli ventall de serveis oferts tant en l'àrea de neteja com en la de manteniment integral, així com en els serveis auxiliars, i l'externalització de llocs de treball, doten a Ben-Net/Grup BN d'un elevat valor afegit.

Especialització en neteges tècniques puntuals

Elevat grau d'especialització en neteges tècniques.

La important tasca realitzada pel nostre departament de recerca ens permet gaudir d'un elevat valor afegit oferint als nostres clients les solucions tècniques més avançades i avantatjoses per a les seves característiques particulars.

Des de 1972

Experiència en el sector des de 1972.

Servei durant les 24 hores

Telèfon 24 hores per als nostres clients.

Elevada capacitat de reacció

Elevada capacitat de reacció davant qualsevol tipus de necessitat urgent dels nostres clients, a través de les brigades per atendre urgències i serveis puntuals.

Elevada professionalitat

Disposem d'una estructura de supervisors/es i responsables de secció altament formada, qualificada i experimentada dins del sector.

Estricte control de qualitat i supervisió

Disposem d'un rigorós i sòlid sistema de control de qualitat del servei, detecció i solució d'incidències.

Aquest sistema està estrictament documentat, i considerat per l'equip d'auditories externes, com a modèlic dins del nostre sector.

Plans de treball personalitzats i especialitzats

Plans de treball personalitzats per tipus de client, i amb un estudi molt seriós de tipus d'activitat i particularitats de cada dependència.

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa