empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

Ben-Net supera novament l’Auditoria Legal en Prevenció de Riscs Laborals

Com ja vam assolir a l’any 2007, el passat 21 de Novembre de 2011 Ben-Net ha superat de nou l’Auditoria Legal externa en matèria preventiva, acreditat per l’entitat certificadora Full Audit.

Com sempre, aquest fet representa una gran oportunitat de millora de la gestió preventiva de la nostra activitat i manifesta el gran interès de la nostra organització en referència a l’evolució favorable de les condicions de treball de la nostra plantilla.

Per finalitzar, esmentar que aquesta preocupació queda latent a la cultura mantinguda per Ben-Net des dels seus inicis, on plasma la seva lluita i la destinació de recursos considerables a aquesta tasca i al compliment total de la Llei 3/1995 de Prevenció de Riscs Laborals.

Sistemes Integrats de Gestió
23.02.2012

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa