empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

GESTIÓ DE LA QUALITAT

A Ben-Net/Grup BN destaca per sobre de tot una cultura d'empresa basada en una clara voluntat de servei. La lluita i esforç diari per a la millora contínua ha estat la premissa que ha inculcat en tot moment la direcció general de l'empresa a tota l'organització en tots els seus anys d'història.

Referents en el sector

Sense cap mena de dubte, aquest ha estat l'aspecte que ha fet que Ben-Net/Grup BN sigui actualment un referent de qualitat en el sector. Pretenem que la marca Ben-Net/Grup BN sigui sinònim de qualitat en totes les àrees de prestació de la nostra activitat. Seguint amb aquesta filosofia, no és d'estranyar que el punt neuràlgic de la nostra estratègia competitiva sigui la qualitat total.

Una empresa orientada cap a la qualitat total

Per tal d'assolir aquests graus de qualitat, tota l'estructura de supervisors/es, caps de secció, i direccions d'àrea treballem amb uns estrictes sistemes de control intern de nivells de qualitat i assoliment d'objectius definits per la direcció general, i que ens converteix cada any en un equip de treball més competitiu.

Empresa de neteja amb certificació ISO 9001

Lògicament, aquests controls interns estan regulats per la normativa ISO 9001:2008, com a marc regulador del sistema de qualitat.

Elevat grau de fidelització de clients

L'assoliment i el perfeccionament dels programes i objectius de qualitat, s'ha traduït en un elevat grau de fidelització dels clients, del qual sentim un especial orgull, i gaudim d'una proporció important de clients amb una antiguitat a l'empresa molt considerable.

Gestió integrada de la qualitat, prevenció de riscs i medi ambient

Actualment s'ha implantat ja un sistema de gestió integrat (SIG) que inclou la gestió de la QUALITAT, la gestió de la PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS i la gestió del MEDI AMBIENT.

Control de la qualitat

Ben-Net/Grup BN és conscient de la importància que té per als seus clients poder dedicar-se en exclusiva a la seva principal activitat, i despreocupar-se del seguiment dels serveis contractats.

Per aquest motiu, donem molta importància i dediquem molts esforços i recursos al seguiment i supervisió del serveis contractats. Els/Les nostres supervisors/es de zona i responsables tècnics/ques visiten de forma regular les instal.lacions dels nostres clients per avaluar i controlar el nivell de qualitat, i posar remei tant de forma preventiva com correctiva les possibles incidències que es vagin generant.

Per altra banda, la nostra secció de control de qualitat realitza una labor molt important d'auditoria interna i d'atenció externa de qualitat, contribuint de forma molt positiva a una resolució àgil, flexible i contrastada de les incidències amb el client.

Ben-Net/Grup BN pot garantir als seus clients una estructura organitzativa pensada i dissenyada amb un objectiu clar de qualitat total, essent aquest objectiu el prioritari en la cultura d'empresa.

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa