empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Dins la cultura d'empresa de Ben-Net/Grup BN, la prevenció és ja un objectiu constant. Està degudament implantada una gestió preventiva en tots els nivells organitzatius de l'empresa.

Formació de la Plantilla

Tot el personal està degudament format dels riscs associats a cada lloc de treball, al mateix temps que el personal Responsable de Secció i Directiu. Aquesta formació s'ha fet i es segueix realitzant al personal de nova incorporació, i depenent del cas, tant a les nostres dependències, com a les dependències dels nostres clients segons necessitats particulars de cada cas.

Normes de funcionament

Els circuits i normes internes de funcionament de l'empresa regulen la detecció i les formes de solució de riscs laborals en qualsevol de les àrees de la nostra activitat.

Auditoria

El sistema de prevenció va ser auditat l'any 2003 amb resultats molt positius. El 2007 s'ha obtingut la certificació OHSAS 18001 en prevenció de riscs laborals i que acredita i ratifica que l'empresa protegeix de forma proactiva la salut i la seguretat de la seva força laboral.

Intervenen

A part de la implantació i seguiment dirigit pel nostre servei de prevenció propi, intervenen en el control d'aquesta gestió altres òrgans com el comitè de seguretat i salut, l'equip delegat de prevenció, i el personal designat.

Procediment a l'entrada d'un nou client

Com a pas inherent a l'entrada d'un nou client, es segueixen els següents passos:

  • 1. Identificació dels riscos del lloc de treball.
  • 2. Intercanvi de l'avaluació de riscs.
  • 3. Establir les mesures correctores dels riscos detectats.
  • 4. Informació i formació al personal dels riscos específics.
  • 5. Lliurament dels equips individuals de protecció (EPI's).
  • 6. Planificació de l'activitat preventiva i seguiment dels riscos detectats.

Actualment, la gestió de la prevenció forma part també del sistema de gestió integrat (SIG) que s'ha implantat del qual formen part la QUALITAT, la PREVENCIÓ i el MEDI AMBIENT.

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa