empresas limpieza barcelona

Grupo BN facility services

Truqui al
902 297 297

COMPLIR AMB LA LISMI

Els ajudem a complir amb la LISMI

El real decret 27/2000, pel qual s'estableixen mesures alternatives de caracter exepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors/es discapacitats/des en empreses de 50 treballadors/es o més, preveu la realització d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball pel compliment d'aquesta reserva.

Ben-Net a través de un centre especial de treball del grup, permet als clients que tenen contractats els seus serveis, el compliment de la normativa vigent d'integració social de persones minusvàlides (LISMI) a través de les mesures alternatives.

D'aquesta manera, moltes de les empreses de més de 50 treballadors/es que no poden complir amb la normativa vigent de reservar el 2% de la seva plantilla per persones amb discapacitat o minusvalia, poden a través de la facturació generada a través de la contractació de Grup BN complir amb la LISMI.

Estudiem cada cas en particular i en funció a la situació personal de cada client i les necessitats de facturació pel compliment de la llei, oferim solucions personalitzades basades en l'execució de un % o del 100% del servei a través del centre especial de treball, amb integració de personal discapacitat.

Contractem persones amb discapacitat per formar-les i convertir-les en professionals pels diferents serveis i sectors on treballem. Tenim en compte les capacitats de cada persona en l'integració, i garantitzem un servei óptim a través d'una bona selecció, formació, i un bon seguiment i supervisió, així com un asessorament constant al nostre personal.

Pot obtenir major informació trucant al 902.297.297

Ben-Net - empresa de neteja - Barcelona

Ben-Net es una empresa de neteja de Barcelona. Fundada al 1972, Ben-Net és l'empresa mare del Grup BN, grup d'empreses de neteja amb cobertura a Catalunya i la Comunitat de Madrid i a les principals capitals de província de l'estat espanyol. El Grup BN està format per 1.300 persones que presten servei a més de 2.000 centres de treball.

Opinions sobre Ben-Net

Certificats de l'empresa